Cloud Cost Optimization

มากกว่าแค่ช่วยเลือก Service แต่เราช่วยคุณได้ถึงระดับ Coding

รายละเอียด

การใช้งาน Cloud Computing นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของ Service ที่เราเลือกใช้ แต่ยังรวมถึงนโยบายในการใช้งาน, กลยุทธการ Share Resource หรือ การติดตามผลการใช้งาน Cloud computing

พวกเราได้นำ Cloud FinOps (FinOps) Framework จาก FinOps Foundation มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของบริษัทในประเทศไทย เราสามารถทำให้คุณไปไกลกว่าการใช้งาน Cloud Computing แบบทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งได้รับ FinOps Practitioner Certification จาก FinOps Foundation

และยังมีสิ่งที่เราสามารถทำให้คุณไปเหนือกว่า Cloud Cost Optimization นั้นคือการ Optimization code ของคุณด้วยการประมวลแบบ Accelerated computing ผ่านเทคโนโลยี Nvidia Rapids stack โดยคุณสามารถใช้งาน GPU ของ Nvidia ผ่านการใช้งาน Cloud computing โดยทันที

Level ของการ Optimization แบ่งออกเป็น 3 Level

Policy, Strategy

ระดับ Policy จะเป็นการแก้ไขในเชิงของลักษณะการใช้งาน, การทำ Usage rate optimize (Scheduling, Right sizing ) กับ Cost rate optimize (Reserve instance, Saving plan)

ในการ Optimize ระดับนี้จะไม่เข้าไปเกี่ยวกับการแก้ไข Infra หรือ Service ที่ใช้งานอยู่

Infrastructure

ระดับ Infra จะเป็นการแนะนำ Infrastructure ใหม่ที่สามารถทดแทน Service เดิมได้ เช่นการเปลี่ยนบางงานเป็น Serverless, Containerization หรือ เปลี่ยนโครงสร้างของ Infra ใหม่ให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

ในการ Optimize ระดับนี้จะเข้าไปเกี่ยวกับ Code ในเกิดผลกระทบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

Coding

ระดับ Coding จะเป็นการแนะนำ Accelerating compute เข้ามาช่วยในการประมวลผลโดยเป็นการแนะนำถึงการทำ Parallelization และการนำ GPU เข้ามาช่วยประมวลทำ Task บางอย่างเช่น การทำ SQL ขนาดใหญ่ บน Apache spark 3.0, การนำ GPU มาช่วยทำ Statisic modeling, การนำ GPU มาช่วยประมาณผลรูปภาพหรือ Video เป็นต้น

ในการ Optimize ระดับนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง Code ที่ใช้ในการประมวลผลอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้พัฒนา

ตารางเปรียบเทียบ

Coding Task ที่สามารถ Optimization

ค่าบริการ

เราคิดค่าบริการตามรายจ่ายที่สามารถลดได้ของคุณ และ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม !!
โดยเราคิดค่าบริการที่ 40% ของรายจ่ายที่สามารถลดให้คุณ เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เสร็จสิ้น

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ตัวอย่างค่าบริการ

ปัจจุบันคุณเสียค่าบริการที่ 1,000,000 บาทต่อเดือน
หลังจากใช้บริการ Cloud Cost Optimization ทำให้ค่าบริการ Cloud Computing ลดลงไปอยู่ที่ 500,000 บาท

เราจะคิดค่าบริการที่ 500,000 * 0.4 (40%) = 200,000 บาท จำนวน 6 เดือน
รวมทั้งสิ้นค่าบริการที่ 6 (เดือน) x 200,000 (บาท) = 1,200,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

  • เริ่มต้นทำแบบประเมินด้วยตัวคุณเอง (Option)
  • ติดต่อเราเพื่อให้เราเข้าไปประเมินระบบของคุณพร้อมเซ็น NDA (ฟรี)
  • ทำการประเมิน 1 วัน (ฟรี)
  • หลังจากนั้น 1-3 วัน เราจะทำการส่งรายงานความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่ายให้คุณทราบ (ฟรี)
  • ส่ง Package สำหรับการให้บริการ (ฟรี)
  • เริ่มงาน (เริ่มต้นคิดค่าบริการ)

เราเป็นมากกว่าเป็นที่ปรึกษา เราเป็นเพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือคุณ

คุณสามารถนัดหมายเราให้ประเมินระบบของคุณได้ฟรี (ตรวจเช็ค Cloud Cost มากกว่า 30 รายการ)
โดยคุณจะได้รับงรายงานความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปพิจารณาถึงความคุ้มค่า

เริ่มต้นใช้งานแบบประเมิน Chatbot ได้ทันที หรือ ติดต่อเราได้เลย

Matichon (K) Maneegard

Founder

นัดหมายเพื่อคุยกับเรา
ไม่เสียค่าบริการ ฟรี !

business@vultureprime.com
+66 804934501

เราจะติดต่อคุณกลับภายใน 4 ชั่วโมง

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.