เปลี่ยนมาใช้
Cloud computing
แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ลองศึกษาเกี่ยวกับ FinOps กันก่อน

Cloud FinOps (FinOps)

วัฒนธรรมการทำงานที่อนุญาตให้เกิดการลองผิดลองถูก โดยทุกการกระทำต้องสามารถถูกวัดผลได้จากรายจ่าย Cloud computing

วัฒนธรรมที่อนุญาตให้ทีม Innovation สามารถเข้าถึงทรัพยากรมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ผ่าน Cloud computing โดยที่บริษัทจ่ายเงินเพียง 1 ใน 1,095 ของมูลค่าทั้งหมด และ เมื่อทีม Innovation ทดลองแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ แค่กดจบการทำงานหรือปิดการทำงาน รายจ่ายก็จะหยุดเพียงแค่นั้น

ลองจินตนาการถึงการทำ Data analytics บนข้อมูลมากกว่า 1 ล้านรายการและได้ผลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
วิเคราะห์ผลตอนเช้า 8.00น. นำไปสร้าง Campaign ตอน 9.00น. รอดูผลลัพธ์หลังจบวัน

ทั้งหมดนี้รายจ่ายน้อยกว่าซื้อ Server เป็นของตัวเองและถ้าไม่มีข้อผูกมัด อยากยกเลิกตอนไหนก็สามารถยกเลิกได้
ควบคุมรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้ทีมเกิดนวัตธรรมและสร้างความได้เปรียบแก่ธุรกิจของคุณได้ทันที

นี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงประสิทธิภาพที่สุดยอดของ Cloud computing

3 ลักษณะสำคัญของ Cloud computing

Decentralized

ความรับผิดชอบด้านการจัดซื้อถูกย้ายมาให้กับทีม Engineer โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีโดยปกติแล้วการตัดสินใจในรายจ่ายเราจะมอบให้กับทีม Financial หรือทีม Procurement แต่เมื่อเป็น Cloud environment แล้ว คนที่เข้าใจ Cloud มากที่สุดกลับเป็นทีมEngineer ที่ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการใช้จ่ายของบริษัท หรือเมื่อ Spending decision ยังอยู่กับทีม Financial คนที่ต้อง Commit รายจ่ายของ Cloud computingก็ยังคงเป็นทีม Engineer

Variable

การใช้งานบางบริษัทของผู้ให้บริการ Cloud computing ไม่ได้คิดค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานอย่างที่เราเข้าใจแต่การคิดค่าบริการอาจคิดจากจำนวนการเรียกใช้งานหรือจำนวนของ bandwidth เป็นต้น ลักษณะการคิดค่าบริการดังกล่าวมีข้อดีคือเป็นการคิดค่าใช้จ่ายแบบ Variable cost เราสามารถนำไปใช้ในการคำนวณหา Cost Of Goods Sold (COGS) ได้ทันที

ส่วนข้อเสียคือถ้าทีม Financial ไม่เข้าใจที่มาของต้นทุนดังกล่าวแล้วไม่ได้ลงไว้ใน Variable cost หรือ COGS จะเกิดคำถามว่าทำไมค่าใช้จ่าย Cloud computing ในแต่ละเดือนนั้นไม่เท่ากันและไม่สามารถพิจารณาค่าใช้จ่าย Cloud computing ล่วงหน้า

Scalable

การปรับจำนวนทรัพยากรได้ตลอดเวลานั้นสามารถส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมได้ตลอดเวลาเนื่องจากทีม Engineer สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงบางทรัพยากรที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่นการเข้าถึง High performance computer, การเข้าถึง Computer cluster เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทีม Engineer สามารถทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆหรือสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ โดยปราศจากข้อจำกัดด้านการจัดซื้อ

แต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นเมื่อทีม Engineer สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้โดยปราศจากการอนุมัติจากทีม Finance บางครั้งทีม Engineer อาจจะลืมหรือละเลยการใช้งานทรัพยากรเหล่านี้โดยเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาแต่ใช้งานจริงแค่เพียง 1% ของเวลาที่คิดค่าใช้จ่าย  ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่ควรเกิดขึ้น

What is “REAL” cloud value ?

        เมื่อกระบวนการทำงานดั้งเดิมใช้งาน cloud computing แล้วเกิดแต่ปัญหา จึงเริ่มเป็นที่ถกเถียงกันว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของ cloud computing จริง ๆ แล้วคืออะไรและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งาน cloud computing มีหน้าตาอย่างไร เป็นที่มาของ

"cloud FinOps"

        Cloud FinOps (FinOps)
        ถูกพัฒนามาจากวัฒนธรรมและระเบียบจาก Cloud financial management โดยมีการขับเคลื่อนดังนี้

           “ช่วยให้บริษัทนั้นสามารถเข้าถึงคุณค่าของ Cloud computing และใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจมากที่สุด”

           “ผ่านการช่วยเหลือจากทีม Engineer ทีม Finance และทีม Business”

           “นำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานเพื่อที่จะได้มาซึ่งกระบวนการตัดสินใจด้านรายจ่าย
           โดยอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-driven spending decision)”

Framework

FinOps framework ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีหัวข้อหลักทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้ 
1.      Maturity
2.     Principles
3.     Personas
4.     Phases
5.     Domains

FinOps Framework Thai Language

โดยแต่ละหัวข้อจะอธิบายถึงสถานะเครื่องมือ กิจกรรม ความเข้ากันได้ หรือ สิ่งขับเคลื่อนซึ่งแต่ละหัวข้อสามารถแยกพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับและในแต่ละบริษัทไม่จำที่จะต้องให้น้ำหนักกับแต่ละหัวข้อเหมือนกันทุกบริษัทขึ้นอยู่กับบริบทของบริษัทนั้น ๆ

Principles

        Principles คือสิ่งที่ระบุถึงสิ่งที่จำเป็นต้องบรรลุเมื่อต้องการนำFinOps เข้ามาใช้ในบริษัท ส่วนของ Principles นั้นจะมีความใกล้เคียงกับ Frameworkที่เกี่ยวข้องกับ Digital transformation อย่างเช่น Agile หรือ DevOpsเนื่องจากต้องการให้บริษัทไม่จำเป็นต้องปรับตัวทั้งหมดเพื่อที่จะเริ่มนำ FinOpsไปใช้งาน
...

Personas

        Personas ในที่นี้จะระบุถึงแรงจูงใจ ปัญหาตัวชี้วัดและสิ่งที่ได้จาก FinOps...

Maturity

        Maturity เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ของทีมแต่ในที่นี้ขอเรียกว่าความเข้ากันได้เนื่องจากบางบริษัททีมมีความเข้ากันได้อยู่แล้ว การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจความเข้ากันได้ของ
ทีมนั้น ๆ ก็จะสูงตาม...

Phases

        Phase กล่าวคือวงวนกระบวนการสำหรับFinOps โดยกระบวนการดังกล่าวนั้นสามารถเริ่มจากกระบวนการใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก Inform แต่จำเป็นต้องทำตามลำดับเช่น เริ่มจาก Optimizeจากนั้นเรียงไป Operate และ Inform ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเราสามารถวนครบรอบได้แล้วเราสามารถทำต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากทุก ๆครั้งในการครบรอบสิ่งที่ทีมจะได้เพิ่มคือความเข้ากันได้ของทีม (Maturity)...

Domains

        Domain ระบุถึงกลุ่มกิจกรรมที่ให้ผลลัพธ์ออกมาในกลุ่มผลลัพธ์เดียวกันโดย Domain นั้นจะถูกนำไปใช้ในแต่ Phase...

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.