เริ่มต้นใช้งาน AWS Quicksight

AWS Quicksight เป็น BI Tools ที่ให้บริการโดย AWS ในแบบที่เป็น serverless service ช่วยให้เรานำ data ที่มีอยู่มาทำ Visualization และแสดงผลออกมาในรูปแบบที่เป็น Dashboard ที่สามารถนำไปส่งต่อให้ทีมอื่นใช้งาน หรือนำไปสร้าง Presentation สำหรับนำเสนอผู้บริหารก็ได้

Quicksight ในปัจจุบันมี 2 Plan ให้เลือกใช้งานคือ Enterprise และ Enterprise + Q

Enterprise เป็น Plan พื้นฐานที่สามารถใช้งาน function ทั่วไปได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกการใช้งาน

Enterprise + Q อีกระดับของการใช้งาน Quicksight โดยเป็นการนำ AI เข้ามาช่วยในการทำ Visualization เพียงแค่เราใส่สิ่งที่เราต้องการลงไป AI ก็จะช่วยค้นหาข้อมูล และนำมาสร้างเป็น Visual ให้เลยทันที

และถ้าพูดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราจะเอามาใช้งานใน Quicksight แล้วหล่ะก็ เราสามารถเชื่อมต่อไปยัง Datasource ต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Athena, RDS, S3, 3rd party อื่นๆเช่น Saleforce, Databricks หรือแม้แต่การ Upload file เข้ามาก็สามารถทำได้เช่นกัน

Sign up to QuickSight

ในการใช้งานครั้งแรก เราจำเป็นต้องสร้าง quicksight account เพื่อเลือก Plan ที่ต้องการใช้งานและ Configuration เบื้องต้น

Step 1: ใน AWS Console ให้เราค้นหา Service QuickSight

Step 2: เราจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นการสร้าง Quicksight account

Step 3: เลือก Sign up for Quicksight

Step 4: เลือก Plan ที่ต้องการใช้งาน

Step 5: กด Continue

Step 6: เป็นการเลือก Add-on ให้เลือก No, Maybe later เพื่อเลือกภายหลัง

Step 7: Authentication method เลือก Use IAM federated identities & QuickSight-managed users

Step 8: QuickSight region เลือก Asia Pacific (Singapore)

Step 9: QuickSight account name ระบุชื่อของ quicksight account นี้

Step 10: Notification email address ระบุ email ของผู้รับผิดชอบ account

Step 11: IAM Role เลือก Use QuickSight-managed role (default)

Step 12: Allow access and autodiscovery for these resources ใช้ตามที่ตั้งค่ามาได้เลย

Step 13: กด Finish

Step 14: กด Go to Amazon Quicksight เพื่อเข้าไปยัง Quicksight console

เพียงเท่านี้ Amazon Quicksight ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว

Create Dataset (Athena)

เมื่อ Account พร้อมแล้ว เราจะมาเริ่มสร้าง Dataset ที่เราจะนำใช้วิเคราะห์ข้อมูลกัน

ก่อนจะเริ่มต้นหัวข้อนี้ มีสิ่งที่ควรรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานมากขึ้น

ข้อแรก Dataset ที่สร้างจาก Athena และเป็นการถึงข้อมูลผ่าน DataCatalog เราต้องเพิ่ม permission ให้ quicksight เข้าถึง S3 bucket ที่เป็นต้นทางขอข้อมูลนั้น

ข้อสอง ก่อนการใช้งานให้ตั้งค่า Region ให้เป็น region ที่ต้องการใช้งาน

วิธี Setting permission

Step 1: Setting regions เป็น N.Virginia

Step 2: เข้าไปที่ Manage Quicksight

Step 3: เข้าไปที่ Security and Permissions

Step 4: เลือก Manage ภายใต้หัวข้อ QuickSight access to AWS services

Step 5: ติ๊กที่ช่อง S3

Step 6: เลือก Bucket ที่เก็บ Data


Step 7: กด Finish


Step 8: กด Save เพื่อบันทึก

เริ่มต้นการสร้าง Dataset

Step 0: จาก Quicksight console เลือก Region ที่เราจะใช้งาน ในที่นี้จะเลือกเป็น Singapore

Step 1: เลือกที่ Datasets

Step 2: กด New Dataset

Step 3: เลือก Datasource เป็น Athena

Step 4: Data source name ใส่ชื่อให้ Data source

Step 5: กด Create data source

Step 6: Catalog เลือก AwsDataCatalog

Step 7: Database เลือก customer_database

Step 8: Tables เลือก customer_parquet

Step 9: กด Select

Step 10: เลือก Import to SPICE for quicker analytics เพื่อเป็นการ dump ข้อมูลมาเก็บไว้ที่ quicksight

Step 11: เลือก Edit/Preview data เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้ และปรับแต่งได้ตามต้องการ

Step 12: เลือก SAVE & PUBLISH

Step 13: กลับไปยังหน้ารวม Dataset เราจะพบ “customer_parquet“ ถูกสร้างขึ้นมา

Create Analysis

เมื่อเรามี Dataset แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำการวิเคราะห์ dataset นั้น

Step 1: เข้าไปที่ Analyses

Step 2: เลือก New analysis จะเข้าสู่หน้าเลือก Dataset

Step 3: เลือก Dataset ที่ต้องการ

Step 4: เลือก USE IN ANALYSIS เพื่อเข้าสู่หน้าเตรียมสร้าง Analysis

Step 5: เลือก Interactive Sheet จากนั้นกด Create

Step 6: เข้าสู่หน้าพร้อมทำการสร้าง Visualize

Step 7: เลือก Visual type เป็น Donut Chart

Step 8: Fields list ให้เลือก profession เพื่อใส่ข้อมูลให้กับ Visual ก็จะได้ Donut Chart ที่แสดงสัดส่วนอาชีพของแต่ละคนออกมา

Step 9: ถ้าต้องการเพิ่ม Visual อื่นๆ ให้เลือกที่ ADD

Step 10: เลือก Add visual

Step 11: เลือก Visual ใหม่ที่สร้างขึ้นมา และเลือก Visual Type ที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมได้

Step 12: ตั้งชื่อให้กับ Analysis โดยไปที่ File > Rename และใส่ชื่อที่ต้องการ

Step 13: ระบบจะ Auto save ให้อัตโนมัติ

ขึ้นตอนในการทำ Analysis เบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้เองครับ ทั้งง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นตารางธรรมดาดูดีขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียว ต่อไปเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนต่อในการสร้าง Dashboard กันเลย

Publish Dashboard

Analysis ที่สร้างขึ้นมาแล้ว สามารถ publish ออกไปเป็น interactive dashboard ให้คนอื่นได้ใช้งานต่อได้ด้วย

Step 1: เข้าไปยัง Analyses แล้วเลือก Analysis ที่ต้องการ

Step 2: เลือก Icon share ด้านบนขวา แล้วเลือก Publish Dashboard

Step 3: กำหนดชื่อให้ Dashboard

Step 4: เลือก Publish dashboard

Step 5: กลับไปที่หน้า Dashboard ก็จะพบ Dashboard ที่เราสร้างขึ้นมา


Summary

สำหรับใครที่ใช้งาน AWS เป็นหลัก แล้วต้องการมี BI Tools เอาใช้งาน Quicksight นับว่าเป็น service ที่น่าจะตอบโจทย์มากๆ ทั้งการ Setup ที่ไม่ยาก ตัว Tools เองที่เป็น serverless สามารถเชื่อมต่อกับ service อื่นๆได้ง่าย และราคาไม่แพง ใครที่อยากเริ่มต้นใช้งาน data visualize อันนี้เป็น Tools ที่ไม่ควรพลาด และสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน AWS ถ้าสนใจจะเริ่มใช้งานก็เริ่มได้ไม่ยากเช่นกัน


-------- Data Engineer Course ----------

เริ่มต้นใช้งาน AWS Athena -> https://www.vultureprime.com/how-to/what-is-aws-athena

เริ่มต้นใช้งาน AWS Quicksight -> https://www.vultureprime.com/how-to/what-is-aws-quicksight

การคำนวนค่าใช้จ่ายของ Data Pipeline - Basic Level -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-calcualte-etl-cost-basic-level

No items found.
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.