วิธีหา AWS Credential

AWS Credential เปรียบเสมือน Username and Password ของ AWS Account ของเรา

ส่วนใหญ่แล้ว AWS Credential จะใช้สำหรับการเข้าถึง Resource ที่เป็น Private ของเรา หรือการเข้าถึง Resource ผ่านการใช้งาน code  ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. Access key 2. Secret acess key

  1. เข้าไปที่ AWS Account ของเราโดยคลิ้กที่ชื่อ Account มุมขวาบน จากนั้นทำการคลิ๊กที่ Security credentials
  1. มองหาหัวข้อ Access keys จากนั้นกด Create access key
  1. คลิ้ก Next จากนั้นจะเข้ามาสู่ Step 2 โดยเราจะสังเกตเห็นคำว่า Access key และ Secret access key ทำการ Download key ทั้งสองส่วนเพื่อนำไปใช้ในงานที่ต้องการ จากนั้นกด Done


Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.