สอนใช้ Dashboard AWS Console

สำหรับหลาย ๆ คนที่เริ่มใช้งาน AWS เป็นครั้งแรก อาจจะยังไม่คุ้นชินกับหน้าต่างการใช้งาน ทางเราลเยได้ทำ Overview สั้น ๆ เพื่อให้คุ้นชินกับรู้จักแต่ละส่วนที่สำหรับในหน้า Console

  1. ช่อง Search สามารถใช้งานค้นหา Service ที่เราต้องใช้งาน

โดยเมื่อเราค้นหา จะแบ่งออกเป็น Services, Feature, Resource ตามลำดับ

สิ่งที่เราสนใจจะเป็น Service ที่อยู่ภายใต้ Topics Services

  1. ส่วนของ Account regional จะเป็นการกำหนดและจัดการ Cloud Resource ของเราในแต่ละ Region

เราสามารถใช้งาน Singapore Region เป็นค่าตั้งต้นได้

  1. User setting เป็นอีกส่วนสำคัญในการระบุ Account ID และสามารถใช้เป็นหน้าต่างเข้าถึง Billing Dashboard จากหน้านี้
  1. ส่วนสำคัญสุดท้ายคือ Cost and usage ณ จุดนี้จะเป็นการบอกว่าเราจะโดนคิดเงินเท่าไหร่บ้าง โดยแยกตาม Service ที่เราได้ใช้งานไป

จบไปแล้วสำหรับการแนะนำส่วนต่าง ๆ ภายในหน้า AWS Console เบื้องต้น

-------- Basic Account----------

ขั้นตอนที่จะทำทั้งหมดที่จะทำก็คือ

วิธีสร้าง AWS Account -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-aws-account

สอนใช้ Dashboard AWS Console -> https://www.vultureprime.com/how-to/aws-console-overview

วิธีขอ Free Credit จาก AWS -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-apply-aws-free-credit

วิธีตั้งค่า Budget สำหรับ AWS Account -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-set-budget-alert

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.