วิธีตั้งค่า Budget สำหรับ AWS Account

การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการใช้งาน Cloud การสร้าง Budget เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และแจ้งเตือนเราได้เมื่อมีการใช้งานถึงระดับหนึ่ง

Setting Budgets

Step 1: เข้าไปยัง  Service Billing

Step 2: เมื่อเข้ามาที่หน้า Billing เลือกที่ Budgets ทางซ้ายมือ

Step 3: เมื่อเข้ามาที่หน้า Budgets เลือกที่ Create a budget

Step 4: Budget Setup เลือก Use a template (simplified)

Step 5: Templates เลือกเป็น Monthly cost budget

Step 6: Budget name ให้ตั้งชื่อ budget ตามที่ต้องการ

Step 7: Enter your budgeted amount ($) ให้ระบุค่าใช้ที่ต้องการใช้งานในแต่ละเดือน

Step 8: Email recipients ใส่ email ที่ต้องการรับ Report

Step 9: กด Create Budget เพื่อสร้าง Budget ของเราขึ้นมา

Summary

ตัวอย่างนี้เป็นการ set budgets แบบง่ายๆโดยการใช้งาน template ที่ AWS เตรียมไว้ให้ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง email ที่ได้ระบุไว้ในการตั้งค่า เมื่อมีการใช้งานถึง 85% 100% และมากกว่า 100% เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาจัดการค่าใช้จ่ายใน account ได้ทันท่วงที

-------- Basic Account----------

ขั้นตอนที่จะทำทั้งหมดที่จะทำก็คือ

วิธีสร้าง AWS Account -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-aws-account

สอนใช้ Dashboard AWS Console -> https://www.vultureprime.com/how-to/aws-console-overview

วิธีขอ Free Credit จาก AWS -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-apply-aws-free-credit

วิธีตั้งค่า Budget สำหรับ AWS Account -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-set-budget-alert

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.