AI
February 12, 2024

Float16.Cloud ให้บริการ Generative AI ภาษาไทย ประสิทธิภาพเทียบเท่า ChatGPT

Float16.Cloud ให้บริการ Generative AI ภาษาไทย ประสิทธิภาพเทียบเท่า ChatGPT

AI for Thai language

Float16.Cloud ให้บริการ Generative AI ใหม่ ทั้งหมด 3 โมเดล โดยทั้ง 3 โมเดลนี้รองรับการใช้งานภาษาไทยทั้งหมดและมีราคาถูกกว่า ChatGPT มากถึง 95% โดยรายชื่อโมเดลมีดังต่อไปนี้

  1. SeaLLM-7b-v2 (Alibaba)
  2. Typhoon-7b (SCB10X)
  3. OpenThaiGPT-13b (OpenThaiGPT)

ไฮไลท์คือ SeaLLM-7b-v2 ที่พัฒนาขึ้นมาโดยทีมวิจัย DAMO ของบริษัท Alibaba ซึ่งรองรับการใช้งานภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด (รวมภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

เมื่อวัดผลประสิทธิภาพของ AI ด้วยชุดการทดสอบ M3Exam (M3e) ซึ่งเป็นชุดการทดสอบที่ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, อินโด และไทย มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับ ChatGPT (GPT-3.5) และเมื่อทดสอบด้วยชุดการทดสอบ Sea-bench ที่ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, อินโด, เมียนมา, ตากาล็อก, ไทย, เขมร, ลาว และมลายู มีประสิทธิที่ใกล้เคียงกับ ChatGPT (GPT-3.5) และเหนือกว่าอย่างมากในภาษาเช่น เขมร, ลาว, เมียนมา [1]

fig_sea_bench_side_by_side.png

ประสิทธิภาพด้านการประมวลผลของโมเดลจะขึ้นอยู่กับโมเดล อย่างเช่น SeaLLM-7b-v2 มีความเร็วในการประมวลผลพื้นฐานที่ 100 tokens (คำ) ต่อวินาที โดยสามารถดูวีดิโอการทดสอบความเร็วในการประมวลได้จากคลิปดังต่อไปนี้

100 Tokens per sec สำหรับ Generative AI ภาษาไทย

การประยุกต์ใช้งาน Generative AI สำหรับ SeaLLM-7b-v2 สามารถช่วยให้เข้าถึงภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ เช่น เขียนอีเมล, การสร้าง Caption, การหา keyword สำคัญ, การสรุปเนื้อหา, การสร้าง Chatbot, การสร้าง Content hook, การวิเคราะห์อารมณ์ของประโยค หรือแม้แต่การแปลภาษา 

โดยสามารถทดสอบใช้งาน SeaLLM-7b-v2 ฟรีผ่านหน้าเว็บไซต์ https://float16.cloud ได้แล้ววันนี้

Text-to-SQL

ใกล้เข้ามาแล้วกับ AI สำหรับการแปลง Text ให้กลายเป็นคำสั่ง SQL โดยเราเลือกให้บริการ Text-to-SQL โดยใช้โมเดล Open source จาก Defog.ai ชื่อว่า SQLCoder-7B-2 ซึ่งมีประสิทธิ”มากกว่า” GPT-4 Turbo สำหรับโจทย์ Text-to-SQL โดยเฉพาะ

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบภายในสำหรับการเตรียมการให้บริการ Text-to-SQL คาดว่าน่าจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกับ PostgresSQL เพียงอย่างเดียว 

รูปแบบการให้บริการ

Float16.cloud ให้บริการ Generative AI หลากหลายรูปแบบเช่นการให้บริการผ่าน API, การให้บริการ SLA แบบปรับเปลี่ยนได้ (Custom SLA), กาารให้บริการแบบ Subscription license สำหรับใช้งานภายในองค์กรทั้ง On-cloud และ On-premise, การให้บริการ Host AI ในรูปแบบ Bring Your Own Model (BYOM)

เกี่ยวกับ Float16.cloud 

Float16.cloud เป็น Product ใหม่จากทีม VulturePrime โดยเป็น Startup หนึ่งใน Nvidia Inception Program. โดยผู้ก่อตั้ง VulturePrime เป็นหนึ่งในอดีตผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Easyrice.ai

[1] https://huggingface.co/SeaLLMs/SeaLLM-7B-v2

Facebook: VulturePrime

Twitter: @VutlurePrime

Website : https://www.vultureprime.com

Email: business@vultureprime.com

Float16.cloud รองรับ SeaLLM-7b-v2, Typhoon-7b และ OpenThaiGPT-13b เรียบร้อยแล้ว
AI
Feb 4

Float16.cloud รองรับ SeaLLM-7b-v2, Typhoon-7b และ OpenThaiGPT-13b เรียบร้อยแล้ว

Float16.cloud รองรับ SeaLLM-7b-v2 ซึ่งมีประสิทธิสำหรับภาษาใน South East Asia สูงกว่า ChatGPT เรียบร้อยแล้ว
Chatbot กับ RAG ทำงานร่วมกันอย่างไร
AI
Dec 16

Chatbot กับ RAG ทำงานร่วมกันอย่างไร

สำหรับบทความสุดท้ายของแคมเปญนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Chatbot เช่นเคย แต่จะมีความซับซ้อนยิ่งกว่า วันนี้เราจะมาทำ Chatbot with RAG and Agents เพื่อช่วยให้ Chatbot ของเราสามารถตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้นและถูกต้องกว่าเดิม ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยค่ะ!
LLM Agents คืออะไร
AI
Dec 9

LLM Agents คืออะไร

ถ้าใครที่ตามอ่านบทความของเรามาตั้งแต่ต้น ก็น่าจะสามารถสร้าง Chatbot เป็นของตัวเองได้แล้ว แต่บทความนี้จะเป็นบทความที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Chatbot ของเราได้ ด้วยการเพิ่ม Agents หรือเพิ่มจำนวน AI ในการ Generate คำตอบ ช่วยให้คุณสามารถนำ AI เฉพาะทางมาใช้ใน Chatbot ของคุณได้ ทำให้สามารถตอบคำถามได้ละเอียดขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าเข้าใจคอนเซปต์คร่าว ๆ แล้ว งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ!
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.