Project Management

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
August 3, 2023

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
July 25, 2023

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
How to choose a PM Framework
Project Management
July 13, 2023

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Event Driven Architect
Project Management
July 11, 2023

Event Driven Architect

การทำงานตาม event ที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งการทำงานที่น่าสนใจ สำหรับการทำงานบน Cloud บทความความนี้จะพาไปทำความรู้ Event Driven Architect ให้มากขึ้น และ Use Case ไหนบ้างที่เหมาะกับการทำงานในรูปแบบนี้
Benefits of Using PM Framework
Project Management
July 11, 2023

Benefits of Using PM Framework

Project Management Framework ช่วยกำหนดวิธีการจัดการ ดำเนินการ และการส่งมอบโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซึ่งถ้าพูดถึงประโยชน์ของ PM Framework จะสามารถแบ่งออกเป็นประโยชน์ได้ 5 ประการหลัก ๆ ดังนี้
OgXYZ - The Series
Project Management
July 1, 2023

OgXYZ - The Series

Service อีกหนึ่งตัวที่เราใช้เวลา 1 อาทิตย์เพื่อที่จะพัฒนาขึ้นมา โดยคราวนี้เราเปลี่ยนจากการจัดการกับรูปภาพกลายมาเป็นการจัดการกับ Request จำนวนมากแทน มาต่อกับ Service ตัวต่อไปที่เราอยากนำเสนอก็คือตัว OgXYZ หรือจะเรียกว่า Open Graph Generator เป็น Service ที่ช่วยสร้าง Open Graph เหมาะแก่เพื่อนๆสาย marketing ที่ต้องทำงานกับ Socail Media ในการยิง Ads โปรโมตสินค้า หรือแชร์ Content ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคนที่ผ่านไปมาในหน้า feed
LaiTa The Series
Project Management
July 1, 2023

LaiTa The Series

มาถึง product ตัวต่อไปที่เราอยากนำเสอ ได้แก่ !!!! Laita ( ไลต้า) Laita เป็น product ที่เราได้นำความสามารถของ AI as a Service มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา. Laita นี้เหมาะสำหรับใคร และ Technology ที่เรานำมาใช้สำหรับการพัฒนางานนี้มีอะไรบ้าง บทความนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลงลึกในรายละเอียดแต่ละจุดกันครับผม
ImageXYZ - Tech Stack
Project Management
June 25, 2023

ImageXYZ - Tech Stack

ถ้าเรามีเวลา 1 สัปดาห์คิดว่าทีมเราจะสามารถ Implement software 1 Service ในระดับ Production ได้ไกลแค่ไหนกัน เราเลยทำ Challendge เล็ก ๆ ของทีมเรา 3 คน Part-time (FE 1, BE 1, DevOps 1) ทำ Service ขึ้นมาเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่อยากจะทำ Service ของตัวเองขึ้นมา เอาล่ะ เริ่มกันเลย
PM Framework : framework example
Project Management
June 25, 2023

PM Framework : framework example

PM Framework อาจรวมวิธีการหรือวิธีการเฉพาะ ขึ้นอยู่กับความชอบขององค์กรและข้อกำหนดของโครงการ โดยตัวอย่างของ PM Framework ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีดังนี้
PM Framework : key components
Project Management
June 19, 2023

PM Framework : key components

PM framework ย่อมาจาก Project Management framework เป็นชุดของกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ และแนวทางที่ให้โครงสร้างสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Framework ทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับ Project Manager ในการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และควบคุมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
What is Scrum?
Project Management
June 19, 2023

What is Scrum?

Scrum เป็น หนึ่งใน Framework ของกระบวนการทำงานในรูปแบบ Agile ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการและพัฒนาโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และความคืบหน้าแบบเร็ว ๆ โดยองค์ประกอบหลักและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ Scrum มีดังนี้
PDCA Cycle
Project Management
June 15, 2023

PDCA Cycle

ในการแก้ไขปัญหา มีโมเดลที่ช่วยการแก้ปัญหาหลายรูปแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ โดยรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไปคือวงจร PDCA หรือวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ Plan, Do, Check และ Act
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.