FinOps

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
September 15, 2023

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
September 7, 2023

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
September 2, 2023

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
FinOps Measuring Unit Cost
FinOps
August 23, 2023

FinOps Measuring Unit Cost

Measuring Unit Costs เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost, Real-Time Decision Making และ Performance Tracking & Benchmarking โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจของการใช้จ่ายบนคลาวด์ ด้วยการคำนวณการใช้จ่ายบนคลาวด์เป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมได้
Resource Utilization & Efficiency
FinOps
August 23, 2023

Resource Utilization & Efficiency

Resource Utilization & Efficiency เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization และ Performance Tracking & Benchmarking โดยเป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับการประเมิน Business Value ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบว่าประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และตัวชี้วัดคุณภาพอื่น ๆ เหมาะสมและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของคลาวด์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Usage Optimization
FinOps
August 9, 2023

FinOps Domain : Cloud Usage Optimization

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการปริมาณงานให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้งาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การใช้ทรัพยากรในขนาดที่เหมาะสม การปิดทรัพยากรเมื่อไม่ได้ใช้งาน และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อมั่นใจว่าทุกทรัพยากรที่ถูกใช้งานได้นำไปสร้าง Business Value ให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริง
FinOps Assessment Guide : Lenses Used in Assessment
FinOps
August 8, 2023

FinOps Assessment Guide : Lenses Used in Assessment

เลนส์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกุญแจสำคัญ 5 ประการในการดำเนินการแต่ละกระบวนการ FinOps ให้สำเร็จ โดยแต่ละเลนส์จะช่วยระบุจุดแข็งหรือจุดที่ยังต้องพัฒนาตามการดำเนินการในกระบวนการ และขั้นตอนใดที่ต้องโฟกัสเป็นลำดับถัดไป การทำความเข้าใจแต่ละเลนส์เป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากเมื่อกลับมาดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปในการประเมินภายหลัง
FinOps Assessment Guide : Assessment Stage
FinOps
July 25, 2023

FinOps Assessment Guide : Assessment Stage

FinOps Cost Allocation
FinOps
July 18, 2023

FinOps Cost Allocation

Cost Allocation เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost โดยกระบวนการนี้คือการจัดสรรต้นทุน ซึ่งหลัก ๆ คือการแบ่งใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการคลาวด์ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานคลาวด์ต่าง ๆ ในบริษัทของเรา
FinOps Data Ingestion & Normalization
FinOps
July 13, 2023

FinOps Data Ingestion & Normalization

FinOps Domain Understanding Cloud Usage and Cost
FinOps
July 8, 2023

FinOps Domain Understanding Cloud Usage and Cost

ทำความเข้าใจการใช้งานและค่าใช้จ่ายคลาวด์
ทำความรู้จักกับ FinOps Domain
FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Domain

FinOps Domain คือกลุ่มกิจกรรมที่ให้ผลลัพธ์ออกมาในกลุ่มผลลัพธ์เดียวกัน โดย Domain นั้นจะถูกนำไปใช้ในแต่ Phase โดย Domain นั้นจะถูกกำหนดไว้ ณ ปัจจุบัน 6 Domain ได้แก่
ทำความรู้จักกับ FinOps Phases
FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Phases

FinOps Phase คือวงวนกระบวนการสำหรับ FinOps โดยกระบวนการดังกล่าวนั้นสามารถเริ่มจากกระบวนการใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก Inform แต่จำเป็นต้องทำตามลำดับเช่น เริ่มจาก Optimize จากนั้นเรียงไป Operate และ Inform ตามลำดับ
ทำความรู้จักกับ FinOps Personas
FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Personas

FinOps Personas คือแรงจูงใจ ปัญหา ตัวชี้วัดและสิ่งที่ได้จาก FinOps ซึ่ง Personas นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 5 บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่
ทำความรู้จักกับ FinOps Principle
FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Principle

FinOps Principles คือสิ่งที่ระบุถึงสิ่งที่จำเป็นต้องบรรลุเมื่อต้องการนำ FinOps เข้ามาใช้ในบริษัท ส่วนของ Principles นั้นจะมีความใกล้เคียงกับ Framework ที่เกี่ยวข้องกับ Digital transformation อย่างเช่น Agile หรือ DevOps
ทำความรู้จักกับ FinOps Maturity
FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Maturity

FinOps Maturity คือ ประสบการณ์ของทีม แต่ในที่นี้ขอเรียกว่าความเข้ากันได้ เนื่องจากบางบริษัททีมมีความเข้ากันได้อยู่แล้ว การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ ความเข้ากันได้ของทีมนั้น ๆ ก็จะสูงตาม
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.