FinOps
May 8, 2023

ทำความรู้จักกับ FinOps Maturity

FinOps Maturity คือ ประสบการณ์ของทีม แต่ในที่นี้ขอเรียกว่าความเข้ากันได้ เนื่องจากบางบริษัททีมมีความเข้ากันได้อยู่แล้ว การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ ความเข้ากันได้ของทีมนั้น ๆ ก็จะสูงตาม

        ในบริบทของ FinOps เราแบ่ง Maturityออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1.    Crawl

        ช่วงแรกเริ่มของการนำ FinOpsเข้ามาประยุกต์เข้ากับบริษัทของตัวเองซึ่งเราสามารถประเมินได้ว่าบริษัทที่อยู่ในช่วงดังกล่าวได้ว่า กระบวนการทำงานกระบวนการรายงานผล ยังอยู่ในรูปแบบของ Manualหรือไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย รวมถึงการทำงานบางส่วน เช่น Forecast ค่าใช้จ่ายยังคงต้องคำนวนใหม่ทุกครั้ง ยังไม่ได้สร้างสูตรหรือโมเดลในการช่วยคำนวน ต้องให้ทีมFinance ประเมินทุก ๆ คร้ัง

2.    Walk

        บางบริษัทอาจจะเริ่มจากช่วงนี้เลยก็เป็นไปได้สำหรับช่วง walk นั้นจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของ Semi-Automate processเนื่องจากทีมมีบุคคลที่มีความสามารถในการสร้าง Automate process ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทีม Engineer หรือทีม Financeทำให้งานบางประเภทนั้นมีความสามารถในการทำงานอย่างอัตโนมัติ Automate processที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถให้คนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ

3.    Run

        “ทีมที่เพียบพร้อมด้วยสหวิทยาการ” นี่คือคำนิยามแบบเข้าใจง่ายของช่วงนี้เพราะทีมที่มีความเข้ากันได้สูง สามารถสร้าง Automate process ออกมาได้ตรงประเด็นจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งในส่วนที่ตัวเองเชี่ยวชาญและความเข้าใจในส่วนที่นอกเหนือจากที่ตัวเองเชี่ยวชาญเพื่อที่จะสร้างระบบเพื่อส่งมอบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินได้ตลอดเวลา(Realtime) และช่วยให้บุคคลอื่นสามารถตัดสินใจบนข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีไม่จำเป็นต้องปรึกษากับทีมอื่น

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.