วิธีสร้าง S3 folder และ structure สำหรับจัดเก็บไฟล์

สร้าง bucket และ folder สำหรับจัดเก็บไฟล์

เราจะสร้าง bucket ชื่อว่า my-glue-demo-data

สร้าง folder ตาม structure ต่อไปนี้

/customer_database/csv/year=2023/month=7/

เอาไว้เก็บ csv ไฟล์

/customer_database/parquet/

เก็บ parquet file หลังจากการ transform

/script

เก็บ ETL Script

โดยขั้นตอนการสร้างมีดังนี้

Step 1: เลือกที่ Create folder

Step 2: ใส่ชื่อ folder ใน folder name

Step 3: กด Create folder

Step 4: จะได้ folder ที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ใน bucket

Step 5: ทำตาม Step 1 ถึง Step 4 ในการสร้าง folder ที่เหลือให้ครบถ้วน เราก็จะได้ folder ทั้งหมดตามนี้

Step 6: เข้าไปยัง folder customer_database/csv/year=2023/month=7/

Step 7: เลือก Upload เพื่อ upload file ที่เตรียมไว้

Step 8: เลือก Add files เพื่อเลือก file จากเครื่อง

Step 9: กด Upload แล้วรอจนเสร็จ จากนั้นกด Close เพื่อกลับมาหน้า bucket

จะเห็นว่าไฟล์ถูก upload มาไว้ที่ folder พร้อมที่จะใช้งานแล้ว

-------- Data Engineer Course ----------

ขั้นตอนที่จะทำทั้งหมดที่จะทำก็คือ

DataSet -> Customer.csv

เริ่มต้นโปรเจค -> https://www.vultureprime.com/how-to/start-first-project-with-aws-glue

สร้าง bucket และ folder สำหรับจัดเก็บไฟล์ -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-s3-folder-and-structure

สร้าง IAM Role -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-iam-role

สร้าง Database ใน Data Catalog -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-database-in-glue-catalog

สร้าง Table ใน Database โดยใช้ Crawler -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-table-with-glue-crawler

Transform data ด้วย Glue Job -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-etl-with-glue

สร้าง Table จาก ETL result -> https://www.vultureprime.com/how-to/how-to-create-table-with-glue-crawler-2

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.