Project Management
July 13, 2023

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:

  1. ลักษณะโครงการ : พิจารณาลักษณะเฉพาะของโครงการ เช่น ขนาด ความซับซ้อน ขอบเขต และอุตสาหกรรม Framework บางอย่าง เช่น Waterfall ทำงานได้ดีสำหรับโครงการที่มีความต้องการชัดเจน ในขณะที่ระเบียบวิธีแบบ Agile เช่น Scrum เหมาะสำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่แน่นอน
  2. วัฒนธรรมองค์กร : ประเมินวัฒนธรรมองค์กรและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง บางองค์กรอาจกำหนด Framework ในการทำงานไว้แล้ว หรืออาจต้องการวิธีการเฉพาะตามค่านิยมและแนวทางปฏิบัติ พิจารณาว่าองค์กรเปิดรับแนวทางใหม่ๆ หรือเลือกที่จะยึดติดกับวิธีการที่คุ้นเคย
  3. ความเชี่ยวชาญของทีม : ประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญทีมโครงการของคุณ หากทีมของคุณมีประสบการณ์ใน Framework ที่เฉพาะเจาะจง การใช้ประโยชน์จากความรู้ของพวกเขาและใช้ Framework นั้นต่อไปอาจเป็นประโยชน์ อีกทางหนึ่ง หากทีมของคุณเปิดรับการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ คุณสามารถสำรวจตัวเลือกต่างๆ ตามความเต็มใจที่จะปรับตัวและเรียนรู้ของสมาชิกทีม
  4. ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ทำความเข้าใจความคาดหวังและข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ รวมถึงลูกค้า ผู้สนับสนุน และหน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายอาจมีการตั้งค่าหรือมาตรฐานเฉพาะที่พวกเขาคาดหวังให้โครงการปฏิบัติตาม การปรับ Framework ที่เลือกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกันและความพึงพอใจที่ดีขึ้น
  5. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว : พิจารณาระดับของความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ หากโครงการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ความไม่แน่นอน หรือนวัตกรรมระดับสูง วิธีการแบบ Agile เช่น Scrum หรือ Kanban อาจเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม หากโครงการของคุณมีข้อกำหนดที่ชัดเจนและสภาพแวดล้อมที่มั่นคง วิธีการแบบดั้งเดิมเช่น Waterfall อาจเหมาะสม
  6. มาตรฐานอุตสาหกรรม : ประเมินว่ามีมาตรฐานหรือข้อบังคับเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การก่อสร้าง ไอที หรือการดูแลสุขภาพ อาจมีวิธีการหรือ PM Framework เฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตน การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถรับประกันการปฏิบัติตามและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้
  7. โครงการนำร่องหรือการทดลอง : หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือก Framework ใด ให้พิจารณาทำโครงการนำร่องหรือทดลองด้วยวิธีการต่างๆ ในขนาดที่เล็กลง สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่า PM Framework นั้นสอดคล้องกับความต้องการของโครงการและรูปแบบการทำงานของทีมได้ดีเพียงใด

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่ง Framework ให้เหมาะกับความต้องการโครงการเฉพาะของคุณได้ สิ่งสำคัญคือต้องประเมินประสิทธิผลของ Framework ที่เลือกอย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบโครงการจะประสบความสำเร็จ

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
Jul 25

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
Event Driven Architect
Project Management
Jul 14

Event Driven Architect

การทำงานตาม event ที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งการทำงานที่น่าสนใจ สำหรับการทำงานบน Cloud บทความความนี้จะพาไปทำความรู้ Event Driven Architect ให้มากขึ้น และ Use Case ไหนบ้างที่เหมาะกับการทำงานในรูปแบบนี้
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.