Cloud
September 8, 2023

ประกาศ Workshop Basic Data Engineer ครั้งที่ 1

หัวข้อ Let's create data pipeline forBrazilian E-Commerce Public Dataset by Olist Datasetwith AWS Glue

Workshop#1 จัดขึ้นวันที่ 22 กย เวลา 16.00 - 19.00น.

ที่ BB Comeeting space สาทร

 

หัวข้อ

Let's create data pipeline for

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist Dataset

with AWS Glue

กำหนดการ Workshop#1

16:00-16:30 ลงทะเบียนเข้างาน
16:30-18:00 Workshop Session
18:00-19:00 ถามตอบ + Networking 

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 ที่นั่ง 

กำหนดการเข้าร่วม Workshop#1

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กันยายน 2566

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมวันที่ 18 กันยายน 2566

ยืนยันสิทธิผู้เข้าร่วมภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 

 

Link เข้าร่วมและกติกาการเข้าร่วม

https://www.vultureprime.com/data-course/register-workshop

API Gateway
Cloud
Jul 23

API Gateway

API Gateway คืออะไร API Gateway เปรียบได้เหมือนประตูบ้านที่เอาไว้เปิดรับ request ต่างๆจากหน้าบ้าน (frontend) ก่อนจะทำการส่งต่อมายังหลังบ้าน (Backend) เพื่อเรียกใช้งาน service ต่างๆ
Serverless Computing
Cloud
Jul 23

Serverless Computing

Concept สำคัญของ FinOps
Cloud
Jul 3

Concept สำคัญของ FinOps

เนื่องจากการทำงานในกระบวนการ FinOps เป็นการทำงานแบบวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จึงต้องมีการกำหนดรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญ โดยจัดลำดับตาม “สิ่งที่ทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด” หรือ “ลดต้นทุนได้มากที่สุด” นั่นเองโดยการที่จะระบุว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ให้พิจารณาโดยใช้หลักการ Pareto (Pareto Principle) หรือ กฎ 80/20 โดยเน้นไปที่เรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือปัญหาที่ทำให้เกิดข้อมูลที่แปลกออกไป ซึ่งจะให้ดี ให้เราเลือกพิจารณาต้นทุนรายการที่สูงที่สุด เพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยปรับปรุงต้นทุนโดยรวมได้มากที่สุด
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.