Cloud
July 1, 2023

Concept สำคัญของ FinOps

เนื่องจากการทำงานในกระบวนการ FinOps เป็นการทำงานแบบวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จึงต้องมีการกำหนดรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญ โดยจัดลำดับตาม “สิ่งที่ทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด” หรือ “ลดต้นทุนได้มากที่สุด” นั่นเองโดยการที่จะระบุว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ให้พิจารณาโดยใช้หลักการ Pareto (Pareto Principle) หรือ กฎ 80/20 โดยเน้นไปที่เรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือปัญหาที่ทำให้เกิดข้อมูลที่แปลกออกไป ซึ่งจะให้ดี ให้เราเลือกพิจารณาต้นทุนรายการที่สูงที่สุด เพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยปรับปรุงต้นทุนโดยรวมได้มากที่สุด

การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization & Triage)

เนื่องจากการทำงานในกระบวนการ FinOps เป็นการทำงานแบบวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จึงต้องมีการกำหนดรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญ โดยจัดลำดับตาม “สิ่งที่ทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด” หรือ “ลดต้นทุนได้มากที่สุด” นั่นเอง

โดยการที่จะระบุว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ให้พิจารณาโดยใช้หลักการ Pareto (Pareto Principle) หรือ กฎ 80/20 โดยเน้นไปที่เรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือปัญหาที่ทำให้เกิดข้อมูลที่แปลกออกไป ซึ่งจะให้ดี ให้เราเลือกพิจารณาต้นทุนรายการที่สูงที่สุด เพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยปรับปรุงต้นทุนโดยรวมได้มากที่สุด

เลือกแนวทางที่เหมาะสม (Pick The Right Approach)

ให้ทีม FinOps พิจารณาแนวทางต่าง ๆ เพื่อที่จะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการนำ FinOps Framework เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการและโมเดลทางธุรกิจของคุณ โดยเมื่อคุณนำ FinOps Framework ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ ให้คำนึงเสมอว่าให้ดำเนินการตามหลักการหลัก (Key Principles) ของ Framework และคิดไว้ว่านี่คือ การวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาปรับตัว ปรับใช้จนกระทั่งดำเนินงานได้สำเร็จ

  • มีแนวโน้มที่แนวทางที่เราเลือกจะเป็นการใช้แนวทางที่เรารู้จักดี หรือเป็นเทคนิคที่เราคุ้นเคย หรือเครื่องมือล่าสุดที่เราเคยใช้งานได้
  • การนำระบบคลาวด์มาใช้ ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจ หรือด้านระบบเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาในอีกหลาย ๆ แง่มุม เช่น โครงสร้างที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจที่มีมาแต่เดิม เรื่องขั้นตอนการจัดซื้อ เรื่องการบริหารด้าน IT เรื่องความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จะมีประสิทธิภาพน้อยลง ดังนั้นอาจต้องเผชิญและแก้ปัญหากับผู้คนในองค์กรหลาย ๆ กลุ่ม
  • ทั้งนี้ทีม FinOps จะสามารถตอบคำถามได้ตั้งแต่การวางแผนความสามารถ การเลือกบริการคลาวด์ การทำงานอัตโนมัติ การรายงาน ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ได้ สิ่งสำคัญที่จะต้องมีคือต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

ต้อง Tradeoff (Making Tradeoffs)

การ Tradeoff หรือการแลกเปลี่ยน โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและเสียอย่างหนึ่งไป ของระบบคลาวด์ จะอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า สามเหลี่ยมเหล็ก หรือ The Iron Triangle

ซึ่งการแลกเปลี่ยนทั้งหมดนี้ต้องทำเพื่อให้เกิดความสมดุลกับเป้าหมายของบริษัท เช่น คุณตัดสินใจว่าจะประหยัดค่าใช้จ่าย ก็จะได้คุณภาพและความเร็วระดับหนึ่ง หรืออาจจะยอมจ่ายมากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น แต่ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้น้อยลง

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.