Cloud
March 16, 2023

รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย

เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ cloud computing รวมถึงประโยชน์ของ cloud computing ในแต่ละแง่มุมไม่ว่าจะเป็น แง่มุมด้านการบริหาร, แง่มุมด้านการเงิน, แง่มุมด้านวิศกรรม และ แง่มุมด้านผลิตภัทฑ์

รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย

มารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ Cloud computing กันก่อนเริ่ม

Cloud Computing

การให้บริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จากที่ไหนก็ได้

IaaS (Infrastructure as a Service)

บริการพื้นฐานที่มอบโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้

PaaS (Platform as a Service)

บริการให้พื้นที่ในการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายใน

SaaS (Software as a Service)

บริการให้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนในการซื้อและดูแลซอฟต์แวร์

Public Cloud

บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีการใช้งานร่วมกันโดยหลายองค์กร มีความยืดหยุ่นและประหยัดทั้งในเรื่องของราคาและการบำรุงรักษา

Private Cloud

คลาวด์คอมพิวติ้งที่ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยและควบคุมสูงสุด

Hybrid Cloud

การผสมผสานของ Public Cloud และ Private Cloud ทำให้สามารถใช้งานทรัพยากรตามความเหมาะสม

Cloud Computing Service มีอะไรบ้าง

Virtual Machine (VM)

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ใช้งานและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริง สามารถสร้างและปรับขนาดได้ตามความต้องการ ยืดหยุ่นและประหยัดทรัพยากร

Serverless

รูปแบบของการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการจะดูแลเรื่องการปรับขนาดระบบและการบำรุงรักษาให้ ช่วยลดภาระของการดูแลระบบ

Database

ฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่ให้บริการร่วมกัน มีการจัดการและสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สามารถเลือกระบบฐานข้อมูลตามความต้องการ เช่น SQL หรือ NoSQL

Cloud Storage

บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และการสำรองข้อมูล

Content Delivery Network (CDN)

ระบบกระจายข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเข้าถึงเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมสูง

ประโยชน์ในแต่ละแง่มุมของ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

ด้านการบริหาร
 • มุ่งเน้นกลุ่มยุทธศาสตร์ (Focus on strategic groups) : ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อปรับใช้การลงทุนด้าน IT ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล
 • ความคล่องตัว (Flexibility) : ปรับตัวเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk management) : ได้รับประโยชน์จากมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการป้องกันข้อมูลที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการคลาวด์
 • ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) : สามารถแข่งขันกับคู่แข่งโดยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ด้านการเงิน
 • การคิดราคาตามการใช้งาน (Pay per use, Pay as you go) : ผู้ใช้สามารถจ่ายตามระยะเวลาและการใช้งานทรัพยากร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้น (Budgeting) : ความสามารถในการปรับเพิ่ม-ลดทรัพยากรในคลาวด์ช่วยให้ควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้น
 • ลดต้นทุน (Cost reduce) : การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยลดต้นทุนในการซื้อและดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การปรับปรุงต้นทุน (Cost optimize) : ลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์, การบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ (Predictable expenses) : เปลี่ยนจากการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CapEx) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OpEx) ทำให้งบประมาณมีความคาดการณ์และจัดการได้ง่ายขึ้น
 • การจัดสรรทรัพยากร (Cost allocation) : จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามการใช้งานและความต้องการ ทำให้สามารถปรับปรุงการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
ด้านวิศวกรรม
 • ความเร็วในการพัฒนาและนำเสนอสินค้า (Software development and deployment) : การใช้งานคลาวด์ทำให้พัฒนาและนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น
 • ความเสถียร (Realiable) : คลาวด์คอมพิวติ้งมักมีความเสถียรในการให้บริการ เนื่องจากมีศูนย์ข้อมูลหลายแห่งที่สามารถประสานกันเข้ามาช่วยให้ระบบดำเนินการได้ต่อเนื่อง
 • ความยืดหยุ่น (Flexible) : ความสามารถในการปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการ ทำให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • การปรับขนาด (Adjustable) : ปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานขึ้นหรือลงตามความต้องการของโครงการ
 • วงจรการพัฒนาที่เร็วขึ้น (Accelerated development cycle) : เร่งความเร็วในการพัฒนา, ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรบนคลาวด์
 • นวัตกรรม (Innovation) : ทำงานกับเทคโนโลยีล่าสุดและที่ปฏิบัติดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพิ่มทักษะและขับเคลื่อนนวัตกรรม
 • ความร่วมมือ (Collaboration) : ความร่วมมือที่ดีขึ้นกับทีมงานข้ามฟังก์ชันโดยใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือบนคลาวด์
ด้านผลิตภัทฑ์
 • วงจรการพัฒนาสินค้าที่รวดเร็ว (Accelerated product life cycle) : ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อลดเวลาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • การทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) : ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อทดสอบ ปรับปรุงและปรับปรุงสินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • คาดการณ์การส่งมอบ (Predicting delivery) : ใช้ข้อมูลและเครื่องมือบนคลาวด์เพื่อส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตามกำหนดเวลา
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Product improvement) : ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อปรับปรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณสำหรับผลิตภัณฑ์

Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.