Project Management
July 1, 2023

OgXYZ - The Series

Service อีกหนึ่งตัวที่เราใช้เวลา 1 อาทิตย์เพื่อที่จะพัฒนาขึ้นมา โดยคราวนี้เราเปลี่ยนจากการจัดการกับรูปภาพกลายมาเป็นการจัดการกับ Request จำนวนมากแทน มาต่อกับ Service ตัวต่อไปที่เราอยากนำเสนอก็คือตัว OgXYZ หรือจะเรียกว่า Open Graph Generator เป็น Service ที่ช่วยสร้าง Open Graph เหมาะแก่เพื่อนๆสาย marketing ที่ต้องทำงานกับ Socail Media ในการยิง Ads โปรโมตสินค้า หรือแชร์ Content ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคนที่ผ่านไปมาในหน้า feed

Open Graph คืออะไร

Open Graph Meta Tags คือชุดโค้ดในส่วนของ Metadata ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย Facebook เป็นส่วนที่เอาไว้ preview ตัว content ที่เราแชร์ไปบน social media platform ต่างๆไม่จะเป็น Facebook, Twitter, LinkedIn เพื่อให้ content มีความหน้าสนใจและกดเข้าไปดูมากขึ้น

OgXYZ Power — “พลังของ Service ของเรา”

OgXYZ เป็น Service ที่สร้างมาสำหรับการสร้าง Open Graph ให้กับ website ที่ไม่ได้มีการ implement ตัว metadata มาตั้งแต่ต้น หรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากเปลี่ยน metadata เดิมให้เป็นข้อมูลใหม่ๆก็สามารถมาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน ทำให้เพิ่มความน่าสนใจของ website หรือ content ต่างๆได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มโอกาศในการขายของได้มากขึ้นสุดๆ

OgXYZ Challenge — “ความท้าท้ายขั้นสุด”

ขอยกตัวอย่างการทำงานเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น Marketing-A เข้ามาใช้งาน OgXYZ แล้วได้ URL ที่เป็น Open Graph ที่ต้องการ ( จุดนี้ client ของเราจะมีแค่คนเดียวคือ Marketing-A ) จากนั้นนำไปโพสต์ลงใน Platform ของตัวเอง “นี่แหละคือจุดแห่งความพีค” เพราะ URL ที่ Marketing-A ได้ไปมันคือ Redirect url เท่ากับว่าระบบขอเราต้องรองรับลูกค้าทั้งหมดของ Marketing-A ให้ได้ ซึ่งเราแทบจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเจอการ request เข้ามาเท่าไหร่บ้าง

Architect

จากที่เกริ่นไปความท้าทายในการออกแบบของเราก็คือ

 1. เป็นระบบที่ห้ามล่ม ( ระบบล่ม redirect ไม่ได้เท่ากับแตก )
 2. รองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก
 3. เร็ว แรง และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 4. เข้าถึงได้เร็วไม่ว่าจะเรียกใช้งานจากที่ไหน

Infrastructure — “”

เมื่อต้องการระบบที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้รวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกที่แบบไม่ติดขัด Cloud service ยังเป็นสิ่งที่เรารักเสมอ

Cloud ☁️

 • AWS — เป็น Cloud ที่เราเลือกใช้งาน โดย service ที่เราเลือกใช้งานหลักๆก็ยังเป็น serverless ที่เป็นตัวหลักในการทำงาน ผสมผสานกับ IaaS สำหรับบาง module
 • MongoDB-Atlas - Cloud database service ที่เราเลือกมาใช้เป็น database infrastructure ของ MongoDB โดยเราเลือกใช้ Service Serverless MongoDB

Frontend — “หน้าบ้านของเรา”

โดยภาพรวมเรายังใช้งาน Stack เดิมเหมือนกับ ImageXYZ อีกหนึ่ง Service ของเรา การ design frontend ให้มีความ simple และใช้งานได้ง่าย

User Facing

 • NextJs — เราเลือกใช้งาน Nextjs (React-Framework) ในการพัฒนา Website ทั้งหมด และใช้ความสามารถในการ Build และ Export Static File ไปเพื่อนำไปใช้ในการ Hosting ต่อ

Languages

 • TypeScript/Javascript — เป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการพัฒนาตัว Website ของเรา
 • HTML, CSS — อีกภาษาหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนา frontend

Serve Static Content

 • Amazon S3 — ใช้สำหรับ Serve static content ที่เราได้ทำการ Build ออกมา เพื่อให้บริการผู้ใช้งานของเรา ซึ่งความสามารถในการทำ Static Hosting ของ S3 เป็นส่วนที่ช่วยให้ความตั้งใจของเราประสบความสำเร็จอย่างมาก

Edge Network

 • Cloudflare — ใช้เป็น CDN รวมถึงเป็น Domain management ของ Web Application ของเรา

Backend — “เรียบง่ายแต่ทรงพลัง”

Languages

 • Nodejs — เลือกด้วยเหตุผลง่ายมาก นั้นคือเราถนัดเขียน Nodejs เป็นหลัก แต่เนื่องจาก Constrait ที่เราต้องรองรับ Load แบบมหาศาล เราเลยต้องแค้นประสิทธิภาพของ Nodejs ให้ออกมามากที่สุด บวกกับการทำ Profiling เพื่อหาจุดที่มีโอกาส Bottom neck

Instance

 • EC2 — เราไม่อยากให้เกิด Cold start จึงเลือกใช้งาน Backend server แบบท่ามาตรฐานที่สุด แต่เลี่ยงใช้งานตระกูล T serise นะ เพราะถ้าเกิด Burst request เข้ามาจริงๆ มันจะแตกได้ เราเลยเลือกใช้ตระกูล C6a.large สำหรับใช้งานเป็น Server

LoadBalancer

 • NLB — เรานำมาใช้งานสำหรับเป็น LB ในการรองรับ Request ที่จะเข้าแล้วเพื่อกระจายไปยัง backend server ของเรา รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่ม Availability ให้กับระบบเราอีกด้วย

Database

 • MongoDB — เราเลือก MongoDB เพราะเราอยากได้ Key-Value Database สำหรับรองรับการค้นหาข้อมูลจำนวนมหาศาลและต้องการจะตอบสนอง Request ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเหตุผลที่เราไม่ใช้ DynamoDB เพราะเรามีประสบการณ์ที่แย่กับการถูก Vendor Lock-in

Gateway

 • Amazon API Gateway — การเลือกใช้งาน API Gateway ในแบบที่เป็น SaaS ช่วยให้เราลดความยากในการรับมือ request จำนวนมากลงไปได้ ทำให้เราไม่ต้องกังวลถึงการ scale หรือการใช้งานเมื่อมี request เข้ามามากๆ

A lot of tools — “ตัวช่วยที่แสนดี”

CI/CD Tools

 • Jenkins — Tools หลักที่นำมาเป็นตัวทำ pipeline สำหรับการ build และ deploy service ต่างๆของเรา

Collaborate

 • Figma — Prototype collaborate tools เอาไว้ทำงานร่วมกันกับ UX/UI Designer

User Feedback Tools

 • Sleekplan — pluging ที่เอามาช่วยในการเก็บ user feedback ที่ implement กับ frontent ได้ง่ายมาก

Logging and Monitoring

 • AWS Cloudwatch — Cloudwatch เป็น service ที่เราหยิบใช้ในการเก็บ Logs และ Monitor การทำงานของ service ของเรา เป็น centralize logs ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและยังมี tools ที่นำ logs กลับมาวิเคราะห์ได้ง่ายอีกด้วย

ปัญหาที่เราพบ

 • Nodejs เราต้องมั่นใจว่า Function ที่เราเขียนนั้นเป็น Asynchronus 100% เพื่อให้สามารถรองรับ Concurrentcy ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคที่เราใช้ใน Nodejs นั้นคือการครอบ Function ด้วย SetImmediate() เพื่อโยนงานนั้นไปทำใน Thread ที่ว่างอยู่และใช้ Main Core ในการจัดการกับ Request ถัดไป
 • Load Test เราได้ทำการทดลองทำ Load Test โดยใช้ตัว k6 ผ่าน Grafana lab เลย

ซึ่งผลลัพธ์คือตัว EC2 Instance ของเราสามารถรองรับ Request ได้โดยที่ยังไม่เกิด Error response และตัว EC2 ของเราใช้งาน CPU อยู่ที่ประมาณ 25-30% เท่านั้น

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
Jul 25

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
How to choose a PM Framework
Project Management
Jul 14

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.