Project Management
June 25, 2023

PM Framework : framework example

PM Framework อาจรวมวิธีการหรือวิธีการเฉพาะ ขึ้นอยู่กับความชอบขององค์กรและข้อกำหนดของโครงการ โดยตัวอย่างของ PM Framework ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีดังนี้

PRINCE2 : PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) เป็น Framework สำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เน้นบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ การวางแผนล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนโครงการที่ชัดเจน และการใช้เอกสารเพื่อจัดการโครงการ เช่น แผนงาน เอกสารการประเมินการจัดการความเสี่ยง (Risk Register) และเอกสารบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น (Issue Log)

PMBOK : PMBOK เป็น Framework ที่พัฒนาโดย Project Management Institute และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบด้วยชุดของกระบวนการและพื้นที่ความรู้ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด ซึ่งจะมีคู่มือ PMBOK ซึ่งครอบคลุมความรู้ กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และคำศัพท์ที่ใช้ในการจัดการโครงการ

CCPM : CCPM ย่อมาจาก Critical Chain Project Management เป็นวิธีการจัดการโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการโดยจัดการกับการจัดกำหนดการโครงการ การจัดการทรัพยากร และความเสี่ยงของโครงการเป็นหลัก

Lean : การจัดการโครงการแบบ Lean มีเป้าหมายเพื่อลดทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าสูงสุดโดยการระบุและกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพ และการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า วิธีการแบบลีนมักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า แต่ยังสามารถปรับใช้ได้กับโครงการประเภทอื่น ๆ ได้

XPM : หรือ Extreme Project Management เป็นแนวทางการจัดการโครงการแบบ Agile ที่เน้นความยืดหยุ่น การปรับตัว และการทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาซ้ำๆ ข้อเสนอแนะบ่อยๆ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง XPM ให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าในขณะที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของทีมที่จัดระเบียบตนเอง ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด และเปิดรับนวัตกรรมใหม่ XPM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก

Scrum : Scrum คือเฟรมเวิร์กการจัดการโครงการแบบคล่องตัวที่เน้นการพัฒนาซ้ำๆ การทำงานร่วมกันบ่อยครั้ง และการจัดการทีมด้วยตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงการออกเป็นการวนซ้ำสั้นๆ ที่เรียกว่า sprints โดยมีการประชุมเป็นประจำและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Waterfall : วิธีการของ Waterfall เป็นไปตามวิธีการตามลำดับ ซึ่งแต่ละขั้นตอนของโครงการจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ซึ่งรวมถึงขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น การรวบรวมข้อกำหนด การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการปรับใช้ เหมาะสำหรับโครงการที่มีความต้องการชัดเจน

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering
Project Management
Aug 3

Exploring the Classical Waterfall Model in Software Engineering

ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น มีแบบจำลองการพัฒนาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านข้อได้เปรียบและข้อจำกัด โดยวันนี้จะมาแนะนำแบบจำลองพื้นฐานอันหนึ่ง แบบจำลอง Classical Waterfall
Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)
Project Management
Jul 25

Understanding the Software Development Life Cycle (SDLC)

วงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ที่ออกมามีคุณภาพดี โดยโพสนี้จะพาสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของ SDLC และใจความสำคัญของแต่ละขั้นตอนว่าเป็นมาอย่างไร
How to choose a PM Framework
Project Management
Jul 14

How to choose a PM Framework

เมื่อพูดถึงการเลือก Project Management Framework อาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือก Project Management Framework ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ:
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.