FinOps
September 7, 2023

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา

คำถามสำคัญ

 • เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราจ่ายไปในระบบคลาวด์เพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้นได้อย่างไร

คุณจะใช้โดเมนนี้มากที่สุดเมื่อใด

 • ใช้ต่อเนื่องตลอดการดำเนินการ FinOps
 • จะมีประโยชน์มากในช่วง Crawl
 • จะมีการพัฒนารายงานผลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ

อะไรคือวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจที่จะนำคุณไปสู่โดเมนนี้

 • ค่าใช้จ่ายน้อยลงกับสิ่งที่รู้ว่าจะมีการใช้งานระยะยาว
 • ใช้ประโยชน์จากการทำสัญญาเพื่อแบ่งเบาภาระงาน
 • ใช้อย่างประหยัดและปรับปรุงวงจรการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

ทำอย่างไรโดเมนจึงจะประสบความสำเร็จ

 • ติดตามการใช้งานตามสัญญาและยอดการใช้งานจริง ยอดคงเหลือของส่วนลดต่าง ๆ
 • อัตราการใช้งานครอบคลุมที่สม่ำเสมอ
 • มีปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการจ่ายค่าบริการเสมอ ๆ
 • มี KPI เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการปรับอัตราให้เหมาะสม
 • การใช้งานที่มีสัญญาระยะยาว

บุคคลใดมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับโดเมนนี้มากที่สุด

 • ทีม FinOps จะดูรูปแบบการใช้งานและคาดการณ์ยอดการใช้งานเพื่อตัดสินใจเรื่องสัญญา
 • ผู้บริหารและทีมจัดซื้อจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัญญา
 • ฝ่ายการเงินจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสัญญาและการอนุมัติการชำระเงินตามสัญญา
 • ทีม Product ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคาดการณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบต่องบประมาณ

ความสามารถของโดเมน

Managing Commitment Based Discounts

ส่วนลดสัญญาผูกมัดตามการใช้จ่ายและส่วนลดสัญญาผูกมัดตามทรัพยากรเป็นอัตราค่าบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์เสนอ ซึ่งผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละรายจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันเล็กน้อย และมีกฎเฉพาะของตนเองเกี่ยวกับวิธีการทำงานและส่วนลดที่มีให้ ให้พิจารณารูปแบบการดำเนินการที่องค์กรใช้ ตามความต้องการ และกระบวนการโดยรวมควรทำงานภายในองค์กรอย่างไร

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
FinOps Measuring Unit Cost
FinOps
Aug 23

FinOps Measuring Unit Cost

Measuring Unit Costs เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost, Real-Time Decision Making และ Performance Tracking & Benchmarking โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจของการใช้จ่ายบนคลาวด์ ด้วยการคำนวณการใช้จ่ายบนคลาวด์เป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมได้
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.