FinOps
September 15, 2023

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่

คำถามสำคัญ

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรหรือไม่?

คุณจะใช้โดเมนนี้มากที่สุดเมื่อใด

 • ใช้ตลอดการดำเนินการ FinOps ทั้งในช่วง Crawl, Walk และ Run
 • จะใช้เวลาเยอะในช่วงต้นของการดำเนินการ
 • เมื่อต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับใช้การจัดทำงบประมาณบนคลาวด์

อะไรคือวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจที่จะนำคุณไปสู่โดเมนนี้

 • การกำหนดเป้าหมาย/งบประมาณ
 • การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายระบบคลาวด์ที่แม่นยำ
 • การรายงานตัวชี้วัดที่สอดคล้องและมีความหมาย

ทำอย่างไรโดเมนจึงจะประสบความสำเร็จ

 • สามารถนำ KPI ที่สร้างไปปรับใช้กับหลาย ๆ ภาคส่วน ซึ่งมีประโยชน์มากที่สุดในส่วนของค่าใช้จ่ายผันแปร
 • สามารถวัดผลของคล้ายกันได้ และวัดผลกับตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป
 • การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและจะใช้เวลาหลายปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

บุคคลใดมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับโดเมนนี้มากที่สุด

 • บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้
 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนด KPI
 • ฝ่ายการเงินและผู้บริหารเกี่ยวกับข้อมูลงบประมาณ
 • ฝ่ายการเงินและฝ่าย Engineer จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการคาดการณ์

ความสามารถของโดเมน

Measuring Unit Costs

ความสามารถนี้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดมูลค่าทางธุรกิจของการใช้จ่ายบนคลาวด์ของคุณ ด้วยการคำนวณค่าใช้จ่ายบนคลาวด์กับรายได้ทั้งหมด เปรียบเทียบการเติบโตของค่าใช้จ่ายบนคลาวด์กับการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

Forecasting

การคาดการณ์เป็นวิธีปฏิบัติในการทำนายการใช้จ่ายในอนาคต โดยปกติจะอิงจากการผสมผสานระหว่างประวัติค่าใช้จ่ายและการประเมินแผนในอนาคต ให้ทำความเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณปัจจุบัน และมีอิทธิพลต่อการวางแผนงบประมาณและการตัดสินใจลงทุนระบบคลาวด์ในอนาคตอย่างไร

Budget Management

การจัดทำงบประมาณสำหรับระบบคลาวด์ (หรือค่าใช้จ่ายด้านไอทีอื่นๆ) เป็นกระบวนการรวบรวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ สิ่งที่จะลงทุน และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อื่นๆ จะขึ้นอยู่กับงบประมาณ หากค่าใช้จ่ายจริงไม่ตรงกับงบประมาณ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการตัดสินใจอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตามงบประมาณเหล่านั้น

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
FinOps Measuring Unit Cost
FinOps
Aug 23

FinOps Measuring Unit Cost

Measuring Unit Costs เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost, Real-Time Decision Making และ Performance Tracking & Benchmarking โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจของการใช้จ่ายบนคลาวด์ ด้วยการคำนวณการใช้จ่ายบนคลาวด์เป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมได้
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.