FinOps
August 23, 2023

FinOps Measuring Unit Cost

Measuring Unit Costs เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Understanding Cloud Usage and Cost, Real-Time Decision Making และ Performance Tracking & Benchmarking โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจของการใช้จ่ายบนคลาวด์ ด้วยการคำนวณการใช้จ่ายบนคลาวด์เป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมได้

โดยเมื่อการใช้จ่ายบนคลาวด์เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจ บ่งบอกว่าการใช้จ่ายนั้นมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าการใช้จ่ายบนคลาวด์แซงหน้าการเติบโตของธุรกิจ อาจต้องกลับมาตรวจสอบ แนวคิดของ Cloud Unit Economics ใช้เพื่อวัดต้นทุนต่อหน่วยและการเพิ่มผลกำไรสูงสุดตามการประเมินตามวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพเทียบกับ FinOps และเป้าหมายทางธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นมาและรายได้ จะทำให้องค์กรสามารถระบุจุดที่การดำเนินการบนคลาวด์คุ้มทุนและสร้างผลกำไรได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจลงทุนบนคลาวด์โดยใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ

ถ้าบริษัทอยู่ใน Maturity ระดับนี้ เราต้องทำอะไรกับกระบวนการนี้บ้าง?

Crawl

 • ค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งราย(เฉพาะ Cloud): ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแอปพลิเคชัน ซึ่งกว่าจะสำเร็จอาจต้องผ่านหลายขั้นตอน โดยค่าใช้จ่ายบนคลาวด์บางส่วนจะได้รับการจัดการในขั้นต้นเป็น "Direct" และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็น "Shared”

Walk

 • ค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งราย(Cloud, Software-as-a-Service (SaaS), License): ซึ่งอาจรวมถึง Datadog, ServiceNow หรือ PagerDuty หรือ BYOL (Bring Your Own License) เช่น Windows หรือ SQL Server ซึ่งทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ เมื่อใข้ SaaS อาจต้องทำงานร่วมกับทีมที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อทำความเข้าใจ KPI ที่พวกเขาสนใจและวิธีที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น ทีม SAM หรือ ITAM

Run

 • ค่าใข้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งราย(Cloud, SaaS, ต้นทุนแบบไฮบริด, ค่าแรง): ทีมงานจะคำนวณรวมค่าแรงหรือค่าใช้จ่าย On-premise ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ โดยปกติแล้วจะเข้าสู่ Run Phase เมือบริษัทเริ่มรวบรวมตัวชี้วัดได้มากกว่าหนึ่งรายการสำหรับส่วนต่างๆ ของระบบที่ซับซ้อน ซึ่งจะมีความละเอียดมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ตำแหน่งของฉันต้องทำอะไร?

ทีม FinOps

 • ระบุช่องว่างในการจัดสรรต้นทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • ใช้ข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของธุรกิจหรือการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และพิจารณาว่าผลต่างของต้นทุนนั้น 'ดี' หรือ 'ไม่ดี’

ทีมการเงิน/จัดซื้อ

 • ร่วมมือกับทีม Product เพื่อกำหนดตัวชี้วัด
 • รวมการจัดสรรต้นทุนเข้ากับตัวชี้วัด พิจารณาว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของธุรกิจหรือการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และพิจารณาว่าผลต่างของต้นทุนนั้น 'ดี' หรือ 'ไม่ดี’

ทีม Business/Product

 • ร่วมมือกับฝ่ายการเงินเพื่อกำหนดตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนการทำระบบอัตโนมัติและระบุอุปสรรคในการวัดข้อมูลตามตัวชี้วัด กำหนดความถี่ของการตรวจสอบต้นทุนต่อหน่วย และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ทีม Engineer/Operation

 • ทำงานร่วมกับทีม Product เพื่อกำหนดข้อกำหนดข้อมูลนำเข้าสำหรับตัวชี้วัดเพื่อกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดจากระบบให้ดีที่สุด
 • ตัดสินใจดำเนินการจากข้อมูลตัวชี้วัดด้านต้นทุน

ผู้บริหาร

 • เริ่มแนวคิด Unit Economics และกำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากข้อมูลการวัดต้นทุน กำหนดความถี่ของการตรวจสอบต้นทุนต่อหน่วย และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

แล้วจะวัดอย่างไรว่ากระบวนการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

KPI ของกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • ราคาต่อ GB
 • ต้นทุนต่อสินค้าที่จัดเก็บ

Ref : https://www.finops.org/framework/capabilities/measure-unit-costs/

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.