FinOps
August 9, 2023

FinOps Domain : Cloud Usage Optimization

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการปริมาณงานให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้งาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การใช้ทรัพยากรในขนาดที่เหมาะสม การปิดทรัพยากรเมื่อไม่ได้ใช้งาน และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อมั่นใจว่าทุกทรัพยากรที่ถูกใช้งานได้นำไปสร้าง Business Value ให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริง

คำถามสำคัญ

 • เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราใช้ในระบบคลาวด์อะไรบ้างเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กรมากขึ้นได้
 • เมื่อเราใช้คลาวด์ เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กรมากขึ้น

คุณจะใช้โดเมนนี้มากที่สุดเมื่อใด

 • ใช้ต่อเนื่องตลอดการดำเนินการ FinOps
 • ใช้ในช่วง Crawl และ Walk บ่อยกว่าในช่วง Run เนื่องจากทีม Engineer ต้องดำเนินการเรื่องต้นทุนค่าใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของการออกแบบและพัฒนา
 • ใช้มาก เมื่อมีการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

อะไรคือวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจที่จะนำคุณไปสู่โดเมนนี้

 • ใช้เฉพาะที่จำเป็น

ทำอย่างไรโดเมนจึงจะประสบความสำเร็จ

 • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ จะช่วยบอกจุดที่คุณต้องโฟกัสมากขึ้น
 • จัดลำดับความสำคัญของทีม ผลิตภัณฑ์ หรือกรณีการใช้งานที่ให้คุณค่าสูงสุด (ทำงานผ่านรายการนั้นจากบนลงล่าง)
 • ส่งเสริมให้ทีมใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้มากที่สุด

บุคคลใดมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับโดเมนนี้มากที่สุด

 • Engineer เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คลาวด์
 • ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานระบบคลาวด์ของตน
 • ทีม FinOps จะเป็นผู้เริ่มขับเคลื่อนการจัดการนี้

ความสามารถของโดเมน

Onboarding Workloads

กระบวนการนี้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค

Resource Utilization & Efficiency

การจัดการการใช้ทรัพยากรและประสิทธิภาพ โดยเป็นการลดต้นทุนทรัพยากรในขณะที่รักษาประสิทธิภาพที่จำเป็นไว้และเพื่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

Workload Management & Automation

การเรียกใช้ทรัพยากรเมื่อจำเป็นเท่านั้น และสร้างกลไกให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในเวลาใดก็ตาม ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคลาวด์ผ่านการวัดความต้องการปริมาณงานและความสามารถในการจัดการทรัพยากร

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking
FinOps
Sep 15

FinOps Domain : Performance Tracking & Benchmarking

โดเมนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดและจัดกลุ่มข้อมูลการใช้งานและค่าใช้จ่ายเข้ากับงบประมาณ โดยใช้ประวัติการใช้งานเพื่อคาดการณ์ สร้างและวัดผล KPI และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดูประวัติค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน กำหนดงบประมาณ แล้วคาดการณ์ค่าใช้จ่ายว่าตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
FinOps Domain : Cloud Rate Optimization
FinOps
Sep 7

FinOps Domain : Cloud Rate Optimization

โดเมนนี้เกี่ยวกับศึกษาประวัติการใช้งานเพื่อลดการจ่ายค่าบริการคลาวด์ เช่น การซื้อแบบติดสัญญาเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยจะปรับปรุงวิธีที่เราซื้อบริการคลาวด์ให้รูปแบบการโมเดลการขาย ตัวเลือกการซื้อ และการใช้งานที่สม่ำเสมอนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
FinOps On Boarding Workload
FinOps
Sep 3

FinOps On Boarding Workload

Onboarding Workloads เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน Cloud Usage Optimization โดยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการการขึ้นระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุง โดยการประเมินศักยภาพทางการเงินและความเป็นไปได้ทางเทคนิค
Aa

© 2023, All Rights Reserved, VulturePrime co., ltd.